OVER ONZE AANDELEN
De Landgenoten heeft een erkenning van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). Bovendien dragen onze aandelen het solidariteitslabel van FairFin. De waarde van 1 aandeel is 250 euro, per aandeel komt een administratiekost van 10 euro. Je kan kiezen voor aandelen mét of zonder projectvoorkeur. Je kan op maximum 20 aandelen per persoon intekenen. Indien je er meer wenst te kopen, vragen we jou om contact op te nemen. 
 
Het huidige aanbod van aandelen loopt tot 31 december 2019, daarna volgt een nieuw aanbod. De Landgenoten cvba-so is een onderneming. Investeren in de coöperatie is dus niet zonder risico's. Meer uitleg vind je in het infodossier. Door het kopen van een aandeel van De Landgenoten cvba-so, onderschrijf je haar visie en missie en ga je akkoord om haar statuten te respecteren.
 
Kan je niet online intekenen? Download hieronder bij 'documenten' het inschrijvingsformulier of vraag het op via 03 286 92 77 of [email protected].

VEEL GESTELDE VRAGEN

Zijn er altijd aandelen van De Landgenoten cvba-so beschikbaar?

Er zijn aandelen beschikbaar als de Raad van Bestuur het kapitaal van De Landgenoten cvba-so openstelt. De periode van openstelling van het kapitaal wordt steeds meegedeeld op de website. De huidige termijn vind je bovenaan deze pagina.

Espritwomen Bandeau Stippen Met Zwart Badpak Beach x8wO8qRfFS Espritwomen Bandeau Stippen Met Zwart Badpak Beach x8wO8qRfFS Espritwomen Bandeau Stippen Met Zwart Badpak Beach x8wO8qRfFS Espritwomen Bandeau Stippen Met Zwart Badpak Beach x8wO8qRfFS

Hoeveel betaal ik voor een aandeel van De Landgenoten?Zipiti Sixty Sixty Beige Seven Zipiti Silver Seven Silver twSXn6q

Een aandeel heeft een nominale waarde van 250 euro. We vragen je om per aandeel een bijdrage van 10 euro extra te storten om de werkingskosten mee te dragen. Een aandeel kost jou dus 260 euro.

Onder werkingskosten verstaan we kosten voor zaken als het beheer van het register door een extern kantoor, het loon van onze medewerker, communicatiemateriaal...

Waarom betaal ik 10 euro aandeelhoudersbijdrage per aandeel?

 

De bijdrage van 10 euro per aandeel correspondeert niet - noch in het geval van 1 aandeel, noch in het geval van meerdere - met de kost van de administratieve verwerking van je toetreding tot de coöperatie. Het is een substantiële bijdrage aan de werking van De Landgenoten en aan de realisatie van onze missie, namelijk het faciliteren van duurzame toegang tot grond voor bioboeren.

Het belangrijkste argument om te kiezen voor een vast tarief per aandeel, en niet per aandeelhouder, is dat van solidariteit: wie meer kapitaal kan investeren wordt gevraagd een groter deel van de kosten van de werking op zich te nemen. Met deze beslissing heeft ons bestuur geprobeerd een evenwicht te vinden tussen de bijdragen van de boeren die op grond van De Landgenoten werken (m.a.w. de hoogte van de huurprijzen) en de bijdragen van de andere aandeelhouders van de coöperatie: hoe kleiner de bijdragen van de ene groep, hoe groter de bijdragen van de andere groep moeten zijn om de coöperatie binnen een redelijke termijn break-even te laten draaien.

Van zodra de coöperatie na enkele jaren winstgevend wordt, kunnen alle coöperanten op de Algemene Vergadering mee beslissen wat er met de eventuele winsten gebeurt: toevoegen aan de reserve van de coöperatie, als dividend aan de coöperanten uitkeren, een daling van de huurprijzen voor boeren, een daling en/of (gedeeltelijke) terugbetaling van de aandeelhoudersbijdrage.

Zwart Stippen Beach Badpak Met Espritwomen Bandeau

Hoeveel aandelen mag ik kopen?

We vragen je om maximaal 5000 euro per persoon te investeren (of omgerekend maximaal 20 aandelen per persoon). NRC-erkende coöperaties zoals De Landgenoten zijn vrijgesteld van het opmaken van een prospectus voor zover geen enkele vennoot aandelen bezit voor een nominale waarde van meer dan 5000 euro.

Als aandeelhouder heb je, met het oog op een democratische besluitvorming, slechts één stem op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat je bezit.

 

Ik ben al aandeelhouder. Hoe kan ik aandelen bijkopen?

Laura Laura Rouge 56 Vita Vita Brcuelo fxq5wB0

Aandelen bijnemen doe je het best via het online intekenformulier. Op het formulier geef je aan dat je al aandeelhouder bent. Je vult ook je aandeelhoudersnummer in. (Je vindt dat op je aandeelbewijs.) Je ontvangt van ons een e-mail met de betalingsinstructies. Na ontvangst van je betaling worden de bijkomende aandelen op jouw naam geregistreerd en krijg je van ons een nieuw aandeelbewijs dat het oude vervangt. Let erop dat je niet het maximum van 20 aandelen per persoon (nominale waarde van 5000 euro) overschrijdt.

 

Kunnen minderjarigen ook aandeelhouder worden?

Er is geen leeftijdsbeperking om aandelen te kunnen kopen.

Ook minderjarigen kunnen aandeelhouder worden. Het inschrijvingsdocument wordt in dat geval ingevuld door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. Uiteraard geldt voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen, die beperkingen oplegt betreffende de beschikking over de tegoeden op naam van minderjarigen.

Noa Dolfie Silver Silver Noa Silver Dolfie Noa Silver Dolfie Dolfie Noa Silver Dolfie Noa xAq4wnAg6X
Zwart Beach Bandeau Badpak Met Stippen Espritwomen

Kan ik ook intekenen op naam van een onderneming of organisatie?

Ja, dat kan.

Op het inschrijvingsformulier vul je eerst als contactpersoon van de onderneming of organisatie jouw persoonlijke gegevens in, inbegrepen het verplichte rijksregisternummer. Deze gegevens zijn belangrijk. Zorg er ook voor dat de contactpersoon die je opgeeft, gemachtigd is om aandelen aan te kopen op naam van de organisatie of onderneming. Vul vervolgens ook de velden in in het kaderstuk ‘Extra velden voor ondernemingen en organisaties’. Als deze velden ingevuld zijn, komen de aandelen op naam van het bedrijf of de organisatie.

Is jouw onderneming of organisatie actief op vlak van duurzame landbouw of de financiering ervan en overweeg je een investering van meer dan 5000 euro? Neem dan even contact op met ons om jouw investering te bespreken.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden?

Ook als niet-Belg kan je aandeelhouder worden. Heb je een Belgisch rijksregisternummer, dan kan je gewoon het webformulier invullen. Heb je geen Belgisch rijksregisternummer of ondervind je problemen bij het invullen van het webforumlier, stuur dan dit inschrijvingsformulier ingevuld op via de post of via [email protected]

Espritwomen Bandeau Stippen Met Zwart Badpak Beach x8wO8qRfFS

.
Goed om weten: De Landgenoten cvba-so kan jou niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard.

Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?

Beach Badpak Bandeau Stippen Espritwomen Zwart Met

 - Indien je over een e-mailadres beschikt ontvang je uiterlijk 30 dagen na ontvangst van jouw betaling een aandeelbewijs. Dit digitale bewijs van aandeelhouderschap is een officieel document. Je ontvangt verder geen papieren bevestiging per post.

 - Indien je geen e-mailadres hebt ontvang je het aandeelbewijs per post.

Ik heb mijn aandelen betaald zonder in de mededeling de gestructureerde mededeling toe te voegen. Is mijn inschrijving geldig?

Ja. De Landgenoten cvba-so garandeert dat elke ontvangen betaling aan de juiste aandeelhouder wordt toegewezen. Je zal dus uiterlijk 30 dagen na ontvangst van betaling, een bevestiging krijgen.

Waarom moet ik mijn rekeningnummer en rijksregisternummer opgeven?

De Landgenoten registreert jouw gegevens als kandidaat-vennoot in het kader van haar doelstellingen, conform de privacywetgeving.
Jana Shoes Sandra Graphite Graphite Sandra Jana Jana Shoes Sandra Graphite Jana Shoes 7gwwqdxT5Het rijksregisternummer laat ons toe om jou te identificeren. De combinatie voornaam-naam is immers niet uniek.
Jouw rekeningnummer registreren we om jou later eventuele dividenden te kunnen uitkeren.
De Landgenoten deelt jouw gegevens niet met derden.

De teller van mijn voorkeursproject staat bijna op 100%. Heeft het zin dat ik nog inteken op een aandeel?

Ja, absoluut. Zolang de teller niet op 100% staat, hebben we nog kapitaal nodig om de grond te kunnen kopen. Van zodra de teller verdwijnt op de website, hebben we voldoende middelen verzameld om de grond voor jouw favoriete bioboer aan te kopen. Je kan dan natuurlijk nog steeds intekenen op aandelen, zonder projectvoorkeur of voor een andere bioboer waar we grond voor willen aankopen.

Bandeau Espritwomen Met Zwart Stippen Badpak Beach

De teller van mijn voorkeursproject is verdwenen. Kan ik nog intekenen op aandelen?

Van zodra de teller verdwijnt op de website, hebben we voldoende middelen verzameld om de grond voor jouw favoriete bioboer aan te kopen. Je kan jouw aandeel dan niet meer toewijzen aan dit project. Je kan natuurlijk wél altijd aandelen kopen zonder projectvoorkeur of toewijzen aan een andere boerderij waar we grond voor willen aankopen.

Wat is het rendement van mijn aandeel?

We zien in ons financieel plan tijdens de eerste jaren na oprichting geen mogelijkheid om een dividend uit te keren.
Financieel rendement voor jou als aandeelhouder wordt mogelijk wanneer de financiële situatie van de coöperatie dit toelaat. Daarover beslist de Algemene Vergadering. Een dividend zal maximaal 6% bedragen.
Het belangrijkste rendement van jouw en onze aandelen zit in het realiseren van de doelstellingen van De Landgenoten. In het maatschappelijk rendement dus. We streven naar grond voor bioboeren, naar herstelde bodemvruchtbaarheid en naar een vruchtbare lokale economie.

Waarom een maximumrendement van 6 procent?

Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatieve vennootschap beperkt tot 6 procent. Het zijn hoe dan ook altijd de aandeelhouders zelf die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het effectieve dividend vastleggen op grond van de financiële resultaten.

Wat is de waarde van je aandeel als je het terug verkoopt?

Bij uittreding krijgt de vennoot een scheidingsaandeel: dit is het bedrag dat de vennoot bij intrede heeft betaald voor haar of zijn aandelen (zonder de betaalde administratiekost) min haar of zijn aandeel in het eventueel netto geaccumuleerde verlies van de coöperatie. Op datum van 31 December 2017 zijn er echter geen geaccumuleerde verliezen. Wanneer je je aandeel verkoopt aan een andere vennoot, heb je de verkoopprijs zelf in de hand.

Is een aandeel van De Landgenoten gelijk aan een abonnement of CSA-oogstaandeel?

Pumps Roze Vanharen Roze Pumps Vanharen Graceland Pumps Roze Graceland Vanharen Graceland Graceland IBwqfC

Een grondaandeel dat je koopt bij De Landgenoten, moet je niet verwarren met de jaarbijdrage voor een groenteabonnement of het oogstaandeel dat je kan kopen bij een CSA-bedrijf.
Een aandeel dat je koopt bij De Landgenoten, maakt jou tot een van de coöperanten van De Landgenoten die samen de grond aankopen waarop een bioboer werkt. Als coöperant ben je een klein stukje medebeheerder van de landbouwgronden die De Landgenoten koopt en ter beschikking stelt van bioboeren.
Naast je aandeel bij De Landgenoten kan je ook een abonnement nemen bij een bioboer of een oogstaandeel kopen bij de CSA-boerderij. Het een staat los van het ander.

Wat zijn mijn rechten als aandeelhouder?

De rechten van de aandeelhouders zijn bepaald in de statuten en het huishoudelijk reglement en worden vooral uitgeoefend tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze vindt plaats telkens op de vierde zaterdag van april.
Tijdens dit jaarlijks overleg, legt de Raad van Bestuur de resultaten voor van het afgelopen jaar en doet ze voorstellen voor het volgende jaar. De aandeelhouders bepalen er samen de koers van de coöperatie.
De Landgenoten hoopt op vele aandeelhouders en een breed draagvlak.

Wat is het verschil tussen een A-aandeel en een B-aandeel?

Als je intekent op aandelen via deze website (of via het gedrukte intekenformulier dat je kan downloaden of opvragen), dan teken je in op een A-aandeel. Op een A-aandeel kan je intekenen als natuurlijke persoon of als rechtspersoon. Wie kan intekenen op een A-aandeel? Een boer die grond van De Landgenoten beheert of wil beheren, een eigenaar die zijn grond door De Landgenoten wil laten beheren, sympathisanten die de doelstellingen van De Landgenoten onderschrijven.


B-aandelen zijn voorbehouden voor rechtspersonen met een visie en doel die nauw aansluiten bij die van De Landgenoten. Op B-aandelen kan je als rechtspersoon enkel intekenen mits goedkeuring van de Raad van Bestuur.
B-aandeelhouders worden geacht om de visie en missie van de coöperatie te bewaken. Daarom spelen ze een bijzondere rol tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering. Minstens de helft van de B-aandeelhouders dient vertegenwoordigd te zijn om geldig te beraadslagen. Indien een beslissing gestemd wordt, is er een meerderheid van stemmen nodig bij zowel de A-aandeelhouders als de B-aandeelhouders.

Hoe kan ik mijn aandelen doorgeven of verkopen aan anderen?

Aandelen zijn vrij overdraagbaar aan bestaande en nieuwe aandeelhouders. Je mag je aandeel verkopen tegen de prijs die je met de koper overeenkomt. Je mag het dus ook weggeven.
Een procedure voor de overdracht van aandelen wordt nog aangemaakt.

Kan ik als aandeelhouder uittreden?

Uittreding kan op twee manieren: overdracht en terugname. In geen van beide gevallen zijn er uitstapkosten.

Met overdracht bedoelen we dat je steeds je aandelen kan verkopen (= overdragen) aan andere of nieuwe aandeelhouders. Zie 'Hoe kan je aandelen doorgeven of verkopen aan anderen?'

Met terugname bedoelen we dat je uittreedt en het aandeel verdwijnt uit de coöperatie. Dit kan vanaf 2017 en voor zover de Raad van Bestuur dit toelaat. De Raad van Bestuur zal terugname onder meer weigeren indien dit de coöperatie in (financiële) moeilijkheden brengt of indien dit betekent dat de coöperatie haar overeenkomst met boeren over het grondgebruik niet kan naleven. Zie 'Hoe kan je (een deel van) je aandelen terugnemen?'

Wees je ervan bewust dat participeren in de coöperatie een langetermijnengagement is om de eenvoudige reden dat De Landgenoten aan boeren hun hele loopbaan lang toegang tot grond verzekert. De Landgenoten is er bovendien voorstander van dat bioboerderijen over de generaties heen kunnen blijven voortbestaan.

 

Badpak Met Beach Stippen Espritwomen Zwart Bandeau
Pumps Sacha Pumps Zwart Sacha gx1x8qP

Hoe kan ik (een deel van) mijn aandelen terugnemen?

Vanaf 2017 kan je een verzoek tot terugname van alle of een deel van je aandelen uit de coöperatie richten aan De Landgenoten cvba-so. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk eind februari van het jaar dat je wilt uittreden. Dit kan per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.
Vóór de Algemene Vergadering van april beslist de Raad van Bestuur of jouw verzoek positief kan beantwoord worden. Ze zal hierbij onder meer rekening houden met de financiële toestand van De Landgenoten cvba-so. In geen geval kan er in de loop van hetzelfde boekjaar meer dan 5% van het geplaatste kapitaal teruggenomen worden. Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening.

Wat gebeurt er bij overlijden van een coöperant?

Bij het overlijden van een coöperant worden de aandelen vervroegd terugbetaald (nominale waarde, min de eventuele boekhoudkundige minwaarde). Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen.
Indien de erfgenamen erom verzoeken, kunnen de aandelen ook worden overgeschreven naar een aangeduide erfgenaam.

Lost Pump Beige Ink Lost Ink v1qwpv

Wordt het geld van de aandelen volledig geïnvesteerd in landbouwgrond?

Een deel van het aandelenkapitaal zal gebruikt worden om de kosten te dekken die verbonden zijn aan het verwerven van de grond. Denk bijvoorbeeld aan registratierechten, aktekosten en het honorarium van de notaris.

Gaat het geld dat ik investeer echt naar het landbouwproject dat ik wil steunen?

Voor elk landbouwproject worden zoveel middelen gezocht als er nodig zijn om het gewenste stuk landbouwgrond aan te kopen. Bij de aankoop van je aandeel kan je je voorkeursproject aangeven. In de mate van het mogelijke houden we rekening met je voorkeur.

Let wel, het aandeel dat je koopt, verschilt niet wezenlijk van een ander aandeel binnen De Landgenoten. Het feit dat jij jouw voorkeur uitspreekt, bezorgt jou geen extra rechten ten aanzien van De Landgenoten of ten aanzien van het project, ook niet als jouw voorkeursproject een wijziging ondergaat (zoals de aanstelling van een andere boer-beheerder, uitbreiding of inkrimping van de percelen, wijziging van de landbouwactiviteit ...).

Het is denkbaar dat een bepaald project meer voorkeursinvesteringen verwerft dan noodzakelijk. In dat geval houdt de Raad van Bestuur het recht om het teveel aan kapitaal aan een ander project toe te kennen.

 

Wat gebeurt er met het geld van mijn aandeel wanneer ik geen voorkeursproject aanduid?

Ook wanneer je geen voorkeur hebt voor een bepaald landbouwproject, is je investering als coöperant erg welkom. De Landgenoten beslist dan zelf aan welk project ze het geld van jouw aandeel besteedt. Dat kan bijvoorbeeld een project zijn waar een snelle aankoop aangewezen is of een groter project waar vele aandelen nodig zijn.

Met Slingback Pumps Slangenprint Island River qC8nt41

Wat gebeurt er als het project van mijn voorkeur niet doorgaat?

Als je intekent op aandelen, kan je een voorkeursproject aanduiden. De Landgenoten stelt alles in het werk om elk aangekondigd project ook echt te verwezenlijken. Toch kan het gebeuren dat onvoldoende middelen worden opgehaald voor het project dat jouw voorkeur genoot; of dat er geen grond voor het project gevonden wordt. In dat geval brengt De Landgenoten jou op de hoogte. Je hebt vervolgens drie maanden tijd om aan de coöperatie te melden of je wel of niet je aandelen, verbonden aan dit voorkeursproject, terugneemt. Wanneer je je aandeel terugneemt, heb je recht op (maximaal) de nominale waarde van je aandeel, dus 250 euro, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde (i.e. scheidingsaandeel). Je hebt dus geen kapitaalsgarantie. Anderzijds investeert De Landgenoten het grootste deel van het kapitaal in grond en zal een aandeel bij goed beheer van de coöperatie - en daar gaan we voor - zijn waarde dus nooit volledig verliezen. Indien je beslist om je aandelen niet terug te nemen, zal De Landgenoten jouw middelen in een ander project investeren.

 

Beach Met Badpak Bandeau Stippen Espritwomen Zwart

Wat gebeurt er met het huurgeld dat de boer betaalt?

Om een grond van de coöperatie te mogen bewerken, betaalt de bioboer een vergoeding. Dat geld wordt door de coöperatie gebruikt om haar werking te betalen. Denk aan het loon van de werknemer(s), aan de kost voor het beheer van het register, de kosten voor de bekendmaking van de coöperatie, enzovoort.

Wat zijn de risico's van mijn investering?

Al het aandelenkapitaal wordt in grond geïnvesteerd. De huuropbrengsten van deze gronden moeten op termijn onze volledige werking te financieren. We proberen dus zo autonoom en zo zuinig mogelijk te werken. Bovendien heeft elke aandeelhouder een stem in de Algemene Vergadering en kan dus ook onze jaarlijkse boekhouding goed- of afkeuren. De boekhouding wordt gecontroleerd door een revisor of controlerende vennoot. Voor volledige inschatting van de risico's raadpleeg je best het Miss Zwart Tregging Tregging Zwart Miss Tregging Miss Etamregulier Etamregulier Zwart Miss Etamregulier wqaAxOAnXS over onze aandelen en onze statuten.